Nyheter

Automatiserad kantpressning med korta ställtider
En robotbestyckad kantpress hanterar detaljer upp till A3 format ger hög kapacitet, effektivare och
mer flexibel produktion.En anpassning till dagens om krav om korta ledtider och nettobehov.

 

Automatiserad hydraulpressning med integrerad laserskärning!
En hydraul press med automatisk in- och utmatning och ett integrerat steg 2 med renskärning alternativt håltagning med 3-d laser. En effektivisering gällande kvalitetsäkring, kostnad, ledtid och flexibilitet.

 

Nytt lagersystem integrerat med stans och lasermaskin
Cepa har investerat i ett automatiskt höglagersystem direkt kopplat till laser och stansmaskin. Systemet hanterar plåt, halvfabrikat och skrot. Med denna anläggning är vi väl anpassade till dagens krav om korta ledtider och kundorderstyrd produktion med hög tillförlitlighet och precision.