HYDRAULPRESSNING

HYDRAULPRESSNING

Hydraulpressar med upp till 500 ton presskraft. Största arbetsbordet är 1800 x 1100 med ett gap på 1500 mm. Robotbestyckad hydraulpress med integrerad renskärning och håltagning med 3D laser för effektiv hantering av volymprodukter.