LASERBEARBETNING

Laser 3-D – svetsning
Lasersvetsning är en snabb och exakt teknik med många fördelar jämfört med TIG/MIG. Liten värmepåverkan minimerar deformation och ger hög måttnoggrannhet. Ingen eller liten efterbearbetning krävs. Tekniken är mycket lämplig att automatisera, potentialen är stor.
Svetstekniken är en totalekonomiskt en bra lösning,som ger dig bättre kvalitet till samma eller lägre kostnad.

Laser 3-D – skärning
CO2 och fiber laser i 3-D laser är ett effektivt sätt att skära hål eller en kontur i formade detaljer. Lämpar sig väl när det ställs krav på snäva toleranser, besvärliga material, volymer som inte bär verktygsinvesteringar eller produkter med hög ändringsbenägenhet. Vi producerar både manuellt och automatiskt där laser är integrerad med hydraulpress.

Laserskärning – bäddlaser
Med prestanda upp till 6KW och arbetsområde på 6000×2000 både manuellt bemannade och kopplade till höglager med automatiskt förberedning av plåt, skärbord, maskininställningar, program och separering.